ІТМ лабораторія

ІТМ лабораторія – комплекс апаратних і програмних засобів автоматизації вимірювань.

Основою є комп’ютерний вимірювальний прилад ІТМ лабораторія – електронний блок, що включає аналого – цифровий перетворювач (АЦП), мікроконтролер, інтерфейс сполучення з комп’ютером та інші елементи. До електронного блоку підключаються датчики вимірювання фізичних величин та виконавчі пристрої.

Комплекс з успіхом використовується в середніх і вищих навчальних закладах для постановки і виконання демонстраційного, лабораторного експерименту, робіт практикумів природничонаукових і технічних дисциплін, проведення досліджень.

Оснащення шкільного фізичного кабінету подібним обладнанням дозволяє замінити застарілі прилади і підвищити ефективність навчального процесу.