Експериментатор

Categories: 

Програма „Експериментатор” призначена для вивчення різноманітних явищ природи та дослідження деяких кількісних характеристик, шляхом опрацювання відеосюжетів. Для роботи можна використовувати як заздалегідь зняті матеріали, так і матеріали, отримані в процесі проведення живого експерименту. Відеозйомку здійснюють з допомогою цифрової камери, безпосередньо підключеної до комп’ютера, зі швидкістю 25 кадрів на секунду, тобто просування відео на один кадр вперед або назад відповідає зміні часу на 0,04 секунди. Інші параметри фіксуються за допомогою вимірювальних приладів, які знаходяться в полі зору відеокамери. Інтерфейс програми показано на рисунку. 1.

Рис. 1.     

  Окрім поля для відтворення відео, на ньому розташовано поле відображення показів секундоміра, поле таблиці даних та органи керування:
1. Поле відтворення показів секундоміра;
2. Кнопка відкриття файлу;
3. Кнопка відтворення відео;
4. Пауза;
5. Стоп;
6. покадрова прокрутка вперед;
7. Кнопка вибору точки та внесення поточного значення часу до таблиці даних;
8. Покадрова прокрутка назад;
9. Понулення секундоміра (вибір “0” точки відліку часу);
10. Кнопка очищення таблиці даних;
11. Кнопка експорту даних в Excel.
        Першим кроком роботи з програмою є пошук необхідного відеофайлу. Кнопка (2) відкриває їх список. Файл можна переглянути, натиснувши кнопку (3)  Після перегляду відео, за допомогою повзунка, (знаходиться над кнопками) та кнопок покадрової прокрутки (6),(8) знаходять місце, з якого можна починати вимірювання. Натисканням кнопок (9) і (7) понулюють секундомір, та вносять перше значення часу (0) в таблицю даних. В тому разі, коли за одиницю виміру даних в лівому стовпчику обрано час, комірки заповнюються автоматично при натисканні кнопки (7), дані в правий стовпчик таблиці записуються за допомогою  клавіатури. Далі, за допомогою кнопок (6),(8) та (7) знаходять та вибирають наступні характерні моменти розвитку процесу. Отримані дані можна експортувати до Excel для подальшої обробки.