Атомна і ядерна фізика

Categories: 

Лабораторний практикум «Атомна і ядерна фізика»

  1. Визначення коефіцієнту поглинання бета – випромінювання.
  2. Дослідження зовнішнього фотоефекту.
  3. Вивчення лічільника Гейгера – Мюллера.
  4. Визначення резонансного потенціалу збудження. Дослід Франка – Герца
  5. Вивчення внутрішнього фотоефекту.
  6. Визначення сталої Стефана – Больцмана.
  7. Термоелектронна емісія.
  8.  Плазма. Дослідження тліючого розряду.